programkafébagerifestvåningträdgårdenplantbod
trädgårdsbutikenvänföreningenkontaktkarta
       
 

LEK ODLA VÄX!

Lek Odla Väx i Lekträdgården på Rosendals Trädgård.

Under sex besökstillfällen får barnen uppleva naturens kretslopp genom lek och odling tillsammans med trädgårdspedagogerna på Rosendals Trädgård.

1:a träffen v 12-13: vårtecken, knopp och jord
2:a träffen: v 18-20: frö och sådd
3:e träffen v 23-24: plantering
4:e träffen v 35-36: smak och skörd
5:e träffen v 41-42: kompost och återvinning
6:e träffen v 47-48: sagostig och vintervila

Projektet, som startade 2012 med finansiering från Allmänna Arvsfonden, är nu inne på sin tredje säsong. Och det växer - både antalet barngrupper och den fysiska platsen. I år får Lekträdgården en ny plats för verksamheten i nedre odlingsfältet invid pillunden. Invigning sker 6 juni.

”Väl genomtänkt och välkomnande! Alla sinnen har fått delta. Genom sådd, plantering, lekar, sånger, genom att smaka, se, måla, känna, delta med kroppen har barnen fått kunskaper som stannar kvar. Besöken i Rosendals Trädgård har varit en fest för alla sinnen för både barn och pedagoger!”
Båtholmens förskolas svar på vad som hade varit bäst med Lekträdgårdsprojektet.

Följ projektet hos Arvsfonden
www.arvsfondsprojekten.se/node/10424 och på Facebook @Lekträdgården
NYFIKEN PÅ LEK ODLA VÄX!
Måndag 12 maj kl. 16.00 - 19.00 har vi inspirationsträff för pedagoger med projekt Lekträdgården
Föranmälan, till Annelie Johansson annelie@rosendalstradgard.se, deltagaravgift 750 kr inkl. fika.


TRÄDGÅRDEN

TRÄDGÅRDEN IDAG    TRÄDGÅRDENS HISTORIA    

FRUKTTRÄDGÅRDEN    ROSENTRÄDGÅRDEN    VINGÅRDEN    


Rosendals Trädgård är en öppen trädgård för intresserade besökare där huvudsyftet med verksamheten är att åskådliggöra och demonstrera kulturåtgärder i trädgård och park.
Verksamheten startade 1983 och har Stiftelsen Rosendals Trädgård som huvudman. Ändamålet är att bedriva biodynamisk odling och pedagogisk verksamhet.

På friland och i växthus produceras enligt den biodynamiska odlingsmetoden ett rikt sortiment av grönsaker och blommor.
I två butiker försäljs varorna: i Plantboden finner kunderna allt som har med trädgårdssortimentet att göra och i Trädgårdsbutiken handlar man bröd, söta bakverk, marmelader, kryddblandingar, böcker och konsthantverk.
Kaféet serverar lunch efter säsong, matiga smörgåsar och bakverk. Till det finns kaffe och te samt ett dryckessortiment samt noga utvalda ekologiska viner.
En festvåningsverksamhet för slutna sällskap tar vid efter ordinarie öppettider.

I bageriet bakas ett stort kaffebrödssortiment samt matbröd till kafé och till försäljning i butiken. Under 1998 byggdes ett nytt bageri med en vedeldad stenugn.
Råvaror som grönsaker, kryddor, bär och frukt förädlas till inläggningar och marmelader.

Pedagogiska och kulturella aktiviteter är en viktig del av verksamheten och utgörs av t.ex. kurser, föreläsningar, fältvandringar och utställningar i frågor om miljö, trädgårdskonst och hortikultur.

Eftersom verksamhetens ändamål är att bedriva biodynamisk odling är strävandet efter kvalitet på alla plan viktigt.
Utöver miljöhänsyn i odling och trädgårdsskötsel är alla råvaror som används i förädlingshanteringen utvalda med största omsorg.

Kunder och besökare märker att mycket produceras i ett sammanhang på platsen. Ett sammanhang som kan upplevas. Fruktträdgården, rosenträdgården och vingården är särskilda motiv som vårdas i trädgården.

Varför en stiftelse?

Till skillnad från t.ex. ett aktiebolag har Rosendals Trädgård inga privata ekonomiska intressenter eller vinständamål.

Stiftelsen drivs helt och hållet för sitt syfte: att på en för allmänheten öppen mötesplats bedriva biodynamisk odling och utbildning. För allmänheten anordnas kurser inom trädgård, matlagning och bakning.

Det är avkastningen från kafé, butik, bageri och plantbod som finansierar trädgårdens skötsel, medarbetarnas löner, underhåll av maskiner och hus – och gör det möjligt att förverkliga nya idéer.

© Copyright Rosendals Trädgård 2006, All Rights Reserved